Eksterni revizor

Podaci o eksternom revizoru Društva i fondova:

Firma: Društvo za reviziju i konsalting "VRALAUDIT" d.o.o. Banjaluka;

Skraćena oznaka firme: "VRALAUDIT" d.o.o.Banjaluka

Sjedište: Petra Preradovića br.21, Banja Luka

Broj i datum rješenja o izdavanju dozvole za obavljanje poslova revizije: 057-0-Reg-12-001492 od 04.07.2012. godine.

Datum zaključenja ugovora: 24.06.2019. godine