FONDOVI

Društvo za upravljanje investicionim fondovima je privredno društvo koje organizuje, osniva i upravlja investicionim fondovima, u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima i podzakonskim aktima.

Investicioni fond je institucija kolektivnog ulaganja, čiji je jedini cilj da prikuplja novčana sredstva i da ih u skladu sa unaprijed određenom investicionom politikom ulaže u različite vrste imovine radi ostvarenja prihoda i smanjenja rizika ulaganja.

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom je posebna imovina, bez svojstva pravnog lica, koju, uz dozvolu Komisije za hartije od vrijednosti, osniva društvo za upravljanje, sa ciljem prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom udjela u fondu. Prikupljena novčana sredstva se ulažu u različite vrste imovine sa ciljem ostvarenja prihoda iu smanjenja rizika ulaganja.

Sredstva fonda su odvojena od sredstava društva za upravljanje fondom.

Prospekt je javna ponuda i poziv za kupovinu udjela Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom WVP PREMIUM i udjela Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom WVP BALANCED.

U Prospektu su navedene sve potrebne informacije neophodne za donošenje odluka od strane investitora o ulaganju u udjele Fonda.

Prije donošenja odluke o ulaganju u udjele Fonda pozivaju se potencijalni investitori da prouče Prospekte kako bi se informisali o relevantnim podacima o Fondu i rizicima ulaganja.