JUNIOR INVESTMENT KLUB

WVP JUNIOR INVESTMENT KLUB

 

Finansijska edukacija djece važna je za stvaranje dobrih navika i odgovoran odnos prema novcu.

Period kada pojedinac počne da donosi finansijske odluke dođe brzo. Zato na vrijeme treba voditi računa da dijete stekne odgovarajuća znanja, koja će povećati njegove sposobnosti da donese pravu odluku kada za to dođe vrijeme.

Najbolji način za roditelje da na vrijeme edukuju svoju djecu je da zajedno prave finansijske planove.

 

WVP JUNIOR INVESTMENT KLUB je klub za mlade investitore.

WVP JUNIOR INVESTMENT je investicioni plan uplata u WVP fondove, namjenjen djeci do 18 godina, a zaključuje ga zakonski zastupnik, roditelj ili staratelj, u ime djeteta koje je vlasnik udjela u fondu.

 

Šta dobijaju mladi investitori koji su dio ovog kluba?

Finansijsko obrazovanje

  • - Razvijanje preduzetničkog i poslovnog duha kod djece (rani uvod u koncept potrošnje i štednje, upravljanje rizikom i dobiti)
  • - Prilika za roditelje da budu dio dječjeg procesa učenja o svijetu finansija

Stvaranje kapitala za budućnost

  • - Najprofitabilniji način za postizanje cilja (obrazovanje djeteta, sopstveni posao, početni kapital, stan)

Društveni motiv

  • - sopstveno korisničko ime i lozinka za klijent login na wvpfondovi.ba
  • - 24/7 praćenje vrijednosti svog uloga (pada i rasta cijene udjela u fondu)

 

Napravite investicioni plan za budućnost djeteta –

- to je formula za finansijski uspjeh.