KONTAKT

Naziv

Društvo za Upravljanje investicionim fondovima WVP FUND MANAGEMENT a.d. Banja Luka

Skraćeni naziv

DUIF WVP FUND MANAGEMENT a.d. Banja Luka

Adresa sjedišta

Vidovdanska 2, 78000 Banja Luka; Republika Srpska, BiH

Telefon

051 267 267

Fax

051 267 267

E-mail

contact@wvpfondovi.ba

Web site

www.wvpfondovi.ba

Naziv registarskog suda

Okružni privredni sud u Banja Luci

Broj i datum upisa

19.06.2019. godine

Broj registarskog uloška

057-0-Reg-19-001465

Iznos upisanog I uplaćenog osnovnog kapitala

350.000,00 KM

Matični broj

11181910

Djelatnost

66.30- Djelatnost upravljanja fondovima

Regulatorno tijelo ovlašćeno za nadzor nad radom društva za upravljanje

Komisija za Hartije od vrijednosti Republike Srpske

Radno vrijeme

Radnim danom  08-16h