NAŠ TIM

Jasmina Marković – izvršni direktor Društva i član Upravnog odbora Društva

Rješenje KHOV RS broj 01-UP-52-112-23/19 od 03.06.2019. godine

Rješenje KHOV RS broj 01-UP-52-112-24/19 od 03.06.2019 godine

 

Zoran Vučenović – izvršni direktor Društva i investicioni menadžer (Front Office)

Rješenje KHOV RS broj 01-UP-52-112-22/19 od 03.06.2019. godine

Dozvola broj 04-4-159/21 sa rokom važenja do 27.08.2023. godine

 

Mario Gjorgjiev -  analitičar u organizacionoj jedinici Middle Office

 

Andrijana Popovska – menadžer za upravljanje rizicima (risk manager)

 

Dragana Raunig – stručni saradnik u organizacionoj jedinici Back Office

 

Snježana Rašić - saradnik u organizacionoj jedinici Back Office

 

Dragica Gavrilović - interni revizor