NAŠ TIM

Andrijana Popovska- izvršni direktor Društva i investicioni menadžer

Rješenje KHOV broj 01-UP-51-317-4/23 od 15.06.2023. godine (izvršni direktor)

Rješenje KHOV broj 01-UP-57-316-2/23 od 31.05.2023. godine (investicioni menadžer)

 

Zoran Vučenović – izvršni direktor Društva i član Upravnog odbora Društva

Rješenje KHOV RS broj 01-UP-52-112-22/19 od 03.06.2019. godine (Izvršni direktor)

Rješenje KHOV RS broj 01-UP-51-315-2/23 OD 31.05.2023. godine (član Upravnog Odbora)

 

Mario Gjorgjiev -  analitičar u organizacionoj jedinici Middle Office

 

Dragana Raunig – stručni saradnik u organizacionoj jedinici Back Office

 

Snježana Rašić - saradnik u organizacionoj jedinici Back Office

 

Dragica Gavrilović - interni revizor