O DRUŠTVU

 

 

 

 

Društvo za upravljanje investicionim fondovima WVP FUND MANAGEMENT AD BANJA LUKA je osnovano dana 19.06.2019. godine Rješenjem o registraciji 057-0-Reg-19-001465, uz prethodno dobijanje dozvole za rad od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-УП-52-110-13/19 od 03.06.2019. godine. 

Osnovna djelatnost Društva je upravljanje investicionim fondovima, odnosno:

-djelatnost upravljanja fondovima

WVP investicionim fondovima upravljaju iskusni stručnjaci iz oblasti tržišta kapitala utvrđenim analitičkim procesima koji omogućavaju da se u svakom trenutku ponude kvalitetna rješenja. Na ovaj način klijentima se obezbjeđuju brojne mogućnosti za investiranje, koji najbolje odgovaraju njihovim potrebama i očekivanjima.

 

PJ "Brčko" Brčko

Od 22.09.2020. godine Društvo za upravljanje investicionim fondovima WVP FUND MANAGEMENT AD BANJA LUKA ima poslovnu jedinicu u Brčkom. PJ "Brčko" Brčko je osnovana Rješenjem o registraciji 096-0-Reg-20-000709 Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH, a rješavajući po Rješenju Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci broj 057-0-Reg-20-001399 od 08.09.2020. godine, uz prethodno dobijenu dozvolu za rad od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-UP-52-36-5/20 od 16.03.2020. godine.