Početna ponuda

Društvo za upravljanje investicionim fondovima WVP FUND MANAGEMENT A.D. Banja Luka objavljuje početnu ponuda udjela WVP PREMIUM otvorenog akcijskog investicionog fonda s javnom ponudom, koja počinje 21.09.2019. godine i završava 06.10.2019. godine. 

Za uplate u toku početne ponude udjela Društvo neće naplaćivati ulaznu naknadu.